Velkommen til Poliklinikken.


Vi tar i mot hund, katt, kanin, gnagere, fugler, reptiler
og ditt husdyr så lenge den får plass inn døren på klinikken.

Trenger du hjelp utenfor klinikken, drar vi også ut på oppdrag mot et
utkallingshonorar.
Kontakt oss ved spørsmål ang dette.

Alle konsultasjoner starter i poliklinikken.
Etter undersøkelse fra veterinæren, vil veterinæren sammen
med eier avgjøre videre behandling av dyret.

Vi utreder pasienter for indremedisinske
sykdommer og driver forebyggende helsearbeid
gjennom blant annet vaksinering.

ALLERGIER!

Veterinær Hege Thorsen har veldig god erfaring med allergier på dyr.

Har du en hund som klør mye og gjerne biter seg på labbene? – det kan være tegn på allergi.

I samarbeid med laboratorie i England finner vi fort ut om dyret har allergi.
Vi tar en blodprøver å kjører noe som kalles en «allergi screen»
Denne sier positiv/negativ på det forskjellige allergi typene (innendørs, utendørs, midd, mat). Får du da positiv på noen (eller alle) må man kjøre et «utvidet panel» for å vite eksakt hva den reagerer på.

Etter dette finnes det forskjellige medisiner/vaksiner og
klø-stillende midler som kan gies til dyret for en bedre hverdag.